Tapu Sicilinde İşleyiş Nasıldır?

Tapu Sicilinde İşleyiş Nasıldır?

  • Kategori: BLOG
  • Yorum Yok
  • Mal sahibi veya emlak komisyoncusu, tapu sicil müdürlüğüne geldiğinde işlemin yapılmasına bir engel var mı diye kayıtlara bakılır. İşlem yapılmazsa bu gerekçeleriyle açıklanır.
  • Daha sonra müdür havale ederken başvuru fişi olarak adlandırılan bir belge üzerine havale eder. Bu belge başvuru tarihini, saatini başvuranın adını, hangi taşınmaz için müracaat edildiğini içerir. Sonuç olarak ilk önce kayda bakılır, eğer bir engel yoksa tapu harcı makbuzu verilir ve eğer sözleşmeye tabi işlem yapılacaksa bir resmi senet tanzim edilir.
  • Bu da hazırlandıktan sonra işlem müdürü kontrol için gönderilir. İncelendikten sonra sözleşme taraflara okunur ve imza altına alınır.
  • Servis ise yevmiye defterine kayıt eder. Yevmiye defterinden sonra arşive gider. Sözleşmeyi taraflara okuduktan sonra iki taraf rıza gösterirse sözleşme akit altına alınır. Artık işlem tamamlandıktan sonra yevmiye defterine kayıt edilir. Bu deftere kayıt edildikten sonra tescili yapılır. Bundan sonra tapu senedi verilir

Mal sahibi veya Emlak komisyoncusunun işlemler anında bulunması gerekli aşamalar:

Müracaat aşaması,
Akit alımı aşaması,
İşlem sonucu gerekli belgelerin verilmesi aşaması,

Bunun dışında arşivleme tapunun kendi iç işlemidir. Servis memuru muameleyi hazırlarken vereceği bazı belgeler olabilir.

Müracaat (İstemde Bulunma)

Taşınmazın kayıtlı olduğu yer tapu sicil müdürlüğüne ilgili kişi veya temsilcisi tarafından yapılır. Müracaat edilecek ilk yetkili genelde tapu sicil müdürüdür. Tapu sicil müdürü kendisine talepte bulunan ilgili, işlemin yerine getirilmesi mümkünse, talebi başvuru fişi üzerinde servisteki ilgili memura havale edecektir.

Tapu sicil müdürlüklerine yapılan talepler, hiçbir kayıt ve şarta tabi tutulamaz. Örneğin satış talebinde bulunan malik, taşınmazın mülkiyetinin, işlemi yapılmasından belli bir süre sonra alıcıya geçmesini isteyemez. Bu konudaki tek istisna hali, rücu şartı ile yapılan bağışlardır.

Serviste işlemin yerine getirilmesi


İlgili memur kendisine havale geldiğinde, saat ve dakikasını yazmak sureti ile başvuru fişini doldurur. (Bu husus müdür tarafından belirlenebilir). Taşınmazın işleme mani bir halinin olup olmadığını araştırır, evrakı inceler. Mani bir hal yok ve evraklar işleme yeterli ise, ilgilisince bildirilen bedel üzerinden tapu harçlarını tahakkuk ettirerek, tahsilini sağlar.

Tapu harçlarının tahsil edildiğine dair evraklar ve işlemle ilgili bilgiler tamam olduğunda, müsaitse hemen resmi senedi tanzim ederek, tapu sicil müdürünün tesciline sunar. Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ve ikamet adresleri yazılarak isteğe bağlı olarak fotoğrafları yapıştırılır.

Müdürün tetkikinden sonra, resmi senet müdürün huzurunda ilgili memur veya taraflarca okunmak ve imzalanmak sureti ile akit alınır. İşlerin yoğun olması halinde ilgili memur başvuru fişi üzerinde akdin alınacağı saati yazarak, akit belirlenen bu saatte alınır.

Yevmiye Defterine Kayıt

Düzenlenen resmi senet okunup imzaların alınmasından sonra, işlem yevmiye defterine saat ve dakikası belirtilmek sureti ile kaydedilir.

Tescil

Yevmiye defterine kaydı yapılan işlem, bu defterden aldığı tarih ve yevmiye numarası ile işleme konu taşınmazın kayıtlı olduğu tapu kütüğü sahifesi üzerinde tescili yapılır. Tescilden sonra düzenlenen tapu senedi, üzerine yevmiye tarih numarası yazılmak sureti ile tasdik edilerek ilgiliye verilir.

Arşivleme

Yapılan tescil, müdür tarafından kontrol edilerek, işleme ait evraklar arşivlenmek üzere tapu arşivine gönderilir. Arşiv memuru, işleme ait evrakları, işleme konu taşınmazın kütük dosyasına bırakmak sureti ile arşivlenmesini sağlar.

Paylaş :

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı ?

Telefonunuzu bırakın sizi arayalım. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım.

© 2022 konutgayrimenkul Tüm hakları saklıdır.